sprite
Gemeente Zemst

Gemeente Zemst volgt groeipad sociaal woonaanbod wél!

Gemeente Zemst volgt groeipad sociaal woonaanbod wél!

Zemst heeft een bindend sociaal objectief van 156 sociale huurwoningen. Deze moeten gerealiseerd worden tegen 2025. Wonen Vlaanderen beoordeelt de inspanningen die gemeenten leveren om dit objectief te behalen. Zemst werd, na het indienen van een plan van aanpak, ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat, volgens Wonen Vlaanderen, de gemeente het vooropgestelde groeipad niet volgde wat betreft het sociaal woonaanbod.
Tijdens een overleg met de verschillende sociale woonactoren werd het gerealiseerd en gepland sociaal woonaanbod opnieuw overlopen. De toename van het sociale woonaanbod stemt overeen met 53,20%, wat meer is dan het vooropgestelde groeipad. Zemst had hierdoor ingedeeld moeten worden in categorie 1. Wonen-Vlaanderen zal deze vergissing rechtzetten in de mate van het mogelijke maar aangezien de indeling in categorieën is goedgekeurd bij ministerieel besluit, is er geen wijziging van categorie meer mogelijk.
De gemeente is blij dat dit is rechtgezet, aangezien zij reeds jarenlang een actief sociaal woonbeleid hanteert. De komende jaren worden verschillende projecten opgestart zowel in samenwerking met huisvestingsmaatschappijen als in eigen beheer.

« Terug