sprite
Gemeente Zemst

Invullen belastingaangifte

Invullen belastingaangifte

Zoals elk jaar zijn er ook in 2017 twee dagen waarop je in het gemeentehuis terecht kan voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016):

  • maandag 29 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 15 uur
  • dinsdag 30 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 15 uur

De zitdagen hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ingang langs de kant van de Brusselsesteenweg.
Breng volgende documenten mee:

  • wedde, loon- en/of pensioenfiches, fiches i.v.m. verlofgelden, vervangingsinkomsten, werkloosheidsvergoedingen, brugpensioenen, renten, wettelijke vergoedingen ingeval van ziekte en invaliditeit, beroepsziekten en arbeidsongevallen, enz.;
  • aanslagbiljetten onroerende voorheffing;
  • inningsborderellen genoten en niet-vrijgestelde roerende goederen en kapitalen;
  • rekeninguittreksels i.v.m. de terugbetalingen van kapitalen en interesten van leningen;
  • facturen energiebesparende investeringen;
  • betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, pensioensparen, energiebesparende investeringen enz.;
  • bewijsstuk gedane voorafbetalingen;
  • andere nuttige documenten.

Voor wie deze datums niet passen: vanaf midden mei kunnen inwoners van Zemst voor hulp terecht, elke werkdag van 9 tot 12 uur, bij het Frontoffice Team 9 in de kantoren in de Groenstraat 51 in 1800 Vilvoorde.

« Terug