sprite
Gemeente Zemst

Infoavond samenhuizen

Infoavond samenhuizen

Op 25 april om 19.30 uur organiseert Samenhuizen vzw in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond over gemeenschappelijk wonen in samenwerking met gemeente Zemst en 3wplus. Algemene informatie over de verschillende soorten woongemeenschappen met hun voor -en nadelen wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Je kan samen wonen in meer of mindere mate van gemeenschappelijkheid en in een grote of kleine groep. Het kan om huur of koop gaan of andere vormen zoals erfpacht of een coöperatieve. De schaarste aan betaalbare woningen en bouwgronden dwingt ons op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen. Zo komen er steeds meer vragen omtrent zorgwonen, woningdelen, groepswonen enz. bij de dienst Stedenbouw. Samenhuizen is een overkoepelende term voor verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen.
Tijdens de infoavond zal de gemeente tevens het charter Samenhuizen ondertekenen. Hiermee engageert de gemeente zich om actief rond het thema samenhuizen te werken.

« Terug