sprite
Gemeente Zemst

Project herbestemming, ontwikkeling en vervreemding voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof

Project herbestemming, ontwikkeling en vervreemding voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof

Eind vorig jaar werd beslist om een projectoproep te lanceren voor de 'herbestemming, ontwikkeling en vervreemding van de voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof’, gelegen aan de dorpsrand van Elewijt. Deze oproep kadert in de wens van de gemeente Zemst om op de voormalige campingsite een gemengd project voor wonen, recreatie en groen te realiseren. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Zemst wordt de reconversie van de voormalige camping Baarbeek-Berkenhof als Strategisch Actieplan naar voren geschoven. De gemeente Zemst is grotendeels eigenaar van deze site maar zal zelf niet instaan voor de realisatie van het project. Daarom werd beslist om een projectoproep te lanceren waarbij wordt gezocht naar een samenwerkingsverband bestaande uit: een projectontwikkelaar, stedenbouwkundige, architect en een erfgoedvereniging voor het ontwikkelen van de terreinen. Naar aanleiding van de projectoproep werden twee kandidaturen ingediend. Op basis van de beoordelingscriteria (financieel voorstel, stedenbouwkundige/architecturale kwaliteit en plan van aanpak) werd een kandidaat door de gemeenteraad aangesteld voor de uitvoering van het project.

« Terug