sprite
Gemeente Zemst

Ruimtelijk beleid

In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 wordt bepaald dat er op 3 niveaus ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt: voor het gewest, voor de provincie en voor de gemeente. Onder de titel Ruimtelijk beleid kan u hierover meer informatie vinden.