sprite
Gemeente Zemst
  • Stookplaatsrenovatie gemeenteschool De Waterleest

    20   juni   2017

    Gemeente Zemst doet haar best om haar gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. Een goed werkende verwarming kan daar bij helpen.

  • Maak een afspraak!

    13   juni   2017

    Om onnodige verplaatsingen uit te sluiten en de wachttijden zo kort mogelijk te houden, gaan de diensten Burgerlijke Stand en Vreemdelingenzaken op afspraak werken.